DG SYSTEM Sp. z o.o.


Węzły cieplne, sieci i przyłącza ciepłownicze.

Kompleksowe rozwiązania w zakresie węzłów cieplnych

     – projektowanie

     – produkcja

     – montaż

     – odbiory techniczne

     – UDT

     – rozruch

     – nadzór

     – serwis

Kompleksowe wykonawstwo sieci i przyłączy ciepłowniczych

Skontaktuj się z nami

DG SYSTEM Sp. z o.o.

ul. Piękna 74

50-506 Wrocław

tel.: 500-671-831, 501-464-454

 NIP: 8992890170, REGON: 387665515
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000872713

e-mail: dgsystem.dembowy@gmail.com, dgsystem.golec@gmail.com